Studentský ples ZČU sál

Fotky studentského plesu ZČU 2023 ze sálu